سیره ی شهید مطهری "رحمة الله علیه"
71 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

سیره ی شهید مطهری "رحمة الله علیه"

مرحوم شهید مطهری، معلم انقلاب و شهید در راه اسلام است و در فنون مختلف علوم اسلامی، صاحب رای و نظر بود، مدح و ستایشی که، مرحوم امام از او نمود، برای احدی انجام نداد، مرحوم امام او را حاصل عمر خود خواند و فرمود: «کتابهای او بدون استثنا مفید است و من مثل او کسی را سراغ ندارم که، این گونه در موردش بگویم» و فرهنگ و اندیشه ی انقلاب اسلامی ما مرهون اندیشه و افکار او می باشد و من با افکار و دست نوشته های او مأنوس و همراه هستم و او را یگانه ی دوران و نابغه ی عصر خودمان می دانم و از رنجی که، برای اسلام تحمل کرد، آگاهم، یکی از خصوصیات بارز و چشمگیرش، تواضع و فروتنی و دوری از القاب و عناوین علمی بود، اگر به جلد کتابهایی را که، در زمان حیاتش به چاپ رسیده است، نگاه کنید، فقط "مرتضی مطهری" می بینید و خبری از علامه، آیت الله و استاد و غیر از آن نمی بینید و این تواضع برای خداوند بود و در عوض خداوند ـ نیز ـ به او پاداش داد و او را به مقام بزرگ شهادت رساند و نام و نشان و علم و هنرش را آفاق پیچ نمود و امروزه کمتر کسی هست که، نامش را نشنیده باشد و با افکار و کتابهایش آشنایی نداشته باشد و این گونه خداوند، بنده های صالحش را پاداش می دهد و دنیا و عقبای آنها را آباد می گرداند، اما امروز ـ متأسفانه ـ افرادی را می بینیم که، از تدریس و فهم سیوطی و مغنی بر نمی آیند و کتابی را ـ با همه ی نواقصی که دارد ـ ترجمه و یا تالیف می کنند و نام آیت الله بر آن می نویسند، در صدر مجالس در جایگاه علمای بزرگ و کنار آنها، قرار می گیرند و عکس می گیرند و سایتی راه می اندازند و به خود حضرت آیت الله می گویند و بزودی لقب العظمی را به ذیل آن اضافه می کنند، پارچه ای بلند به سر می اندازند و قیافه ی عرفا و اهل معرفت به خود می گیرند و عکسش را در سایت خود قرار می دهند و این گونه دنیا و آخرت خود را به ارزانی می فروشند، اینها به دنیا نمی رسند و از آخرت باز می مانند و محبت اینها ـ هر گزـ در دل اهل معرفت قرار نمی گیرد، راه همان است که، شهید مطهری و سلف صالح و عامل، طی نموده اند و به مقصد رسیده اند .