عید و سال نو
71 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

عید و سال نو

1: سال نو در پیش است و ما باید وظیفه ی خودمان را بدانیم،

2: برخی از کارهایی که، در سال جدید انجام می گیرد، ریشه در مکتب و اسلام ندارد و از آن باید فاصله گرفت، بلکه لازم است از فرصت استفاده نمود و آن را مدیریت نمود، ـ مثلا ـ در فرهنگ اسلامی، حکمی به نام «نحوست سیزده» نداریم و خرافه ای بیش نیست، با این حال عده ای از مردم معتقد، به نحوست این روز هستند و برای دفع آن به دامن طبیعت پناه می برند و بر علمای دین است که، با این واقعیت، رفتار مناسب داشته باشند و مردم را، به گونه ای ارشاد و هدایت کنند، که، موضع گیری نکنند و نظر اسلام را قبول کنند،

3ـ فرصت تعطیلات سال نو، بهترین زمان است که، افراد به مسافرت بروند و صله ی رحم ـ که، از واجبات است و ترک آن از گناهان کبیره است ـ ، انجام دهند،

4: مسافرت برای سلامتی روح و جسم مفید است و چه خوب است که مردم را به سمت و سوی مسافرت سالم، تشویق نمود،

5: طبق معارف اهل البیت «علیهم السلام» هر روزی که، در آن روز گناه نباشد، آن روز عید است و باید مردم را به سمت گناه نکردن تشویق نمود، تا اینکه، سال نو و عید نوروز، تبدیل به عید واقعی ـ که، مورد پسند خدا و رسول است ـ شود،

6: در ایام نوروز، محیط ـ برای اسراف و غیبت و سایر گناهان ـآماده است و باید مردم، از این امور پرهیز نمایند،

7: در ابتدای سال، بر مردم لازم است که، کدورت ها و کینه ها را، فراموش کنند و با یکدیگر آشتی کنند و اگر حق الله و حق الناس بر عهده ی آنها وجود داردپرداخت کنند و جبران نمایند،

8: یکی از کارهای خوب ـ در این روزها ـ عیدی دادن است، عیدی سبب می شود که، بچه ها خوشحال شوند و مهر و محبت بین کوچکترها و بزرگتر ها بر قرار شود،

9: نظافت از ایمان سر چشمه می گیرد و اسلام نسبت به آن سفارش فراوان کرده است، و مناسب است که، این سنت حسنه در این فرصت به صورت کامل و زیبا انجام شود.