ارزش کار
37 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

ارزش کار

1- کار و فعالیت از ضروریات زندگی است و تفریح مؤمن است،

2- کار سبب ترقی و تکامل جامعه است و انسان بیکار، بیمار و کسل است و جامعۀبیکار از قافلۀترقی و پیشرفت و تمدن عقب می افتد،

3- تمدن غرب و تکنولوژی آن، ناشی از کار و فعالیت آنها می باشد و عقب افتادگی مسلمین و جوامع اسلامی، ناشی از کم کاری، تنبلی و کسالت آنها است،

4- اگر علوم اسلامی و ادبی و فلسفی و منطقی و طب قدیم، در جوامع اسلامی  مخصوصاً  ایران، پیشتاز و در قله است، به سبب زحمات پی در پی و شبانه روزی، علمای این دیار می باشد،

5- پیامبر رحمت "صلی الله علیه و آله و سلم " از یک شخصی خوششان آمد، از اصحاب پرسیدند که: «این شخص چه کاری انجام می دهد و شغلش چیست؟» عرض شد که، بی کار است، پیامبر "صلی الله علیه و آله و سلم» فرمودند: « این شخص از چشم من افتاد. »،

6- ارزش و مقدار و منزلت هر شخصی، وقتی نمایان است که، در حال انجام کار مناسب خودش می باشد، برایم وجدانی و ملموس است که، عالمی که، بر منبر خطابه است و یا بر کرسی تدریس نشسته است و یا مشغول نوشتن کتاب است، با همین عالم  در زمانی که دست از کار کشیده است  فرق بسیار دارد و در حال اول، جمال و کمالش بروز دارد و جلوه گر است و در حال دوم، این کمال و جمال به کما و کمون رفته است، برایم مبرهن و روشن است که، پزشک نشسته در مطبش و در حال معاینه و علاج بیمار، با پزشکی که، در صف نانوایی ایستاده است تا قرص نانی بگیرد، تفاوت بسیار دارد و این تفاوت به کار و شغل بر می گردد و جمال و کمال هر شخصی در کنار شغلش و انجام کارش مشخص می شود و در سایر موارد، پنهان می شود و به محاق می رود،

7- با این حال و وصفی که، بیان شد، کار باید به اندازۀلازم و کافی باشد و افراط و تفریط در آن، نکوهیده است و در فرهنگ اسلامی مذموم است، حضرت امام علی بن ابیطالب "علیهما السلام" فرمودند: «جاهل یا تفریط می کند و یا افراط. »،

8- از روایات رسیده از اهل البیت "علیهم السلام" استفاده می شود که، وقت هر مؤمن و مسلمانی باید سه قسمت شود: یک قسمت آن صرف کسب حلال شود و قسم دیگرش مصروف عبادت شود و یک قسمتش صرف بهره های دنیوی و لذت های حلال شود،