ارزش علم
56 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

ارزش علم

1- من در ثلث آخر عمرم هستم،

2- از اول عمر مفیدم تا هم اکنون، مشغول درس و بحث بوده ام و به کار دیگری علاقه ای ندارم و دوست دارم و از "رب العالمین" می خواهم که، عاقبت به خیر شوم و در این مسیر، دنیای فانی را ترک کنم،

3- ارزش علمی که، همراه قصد قربت باشد، فوق تصور و فراتر از آن است که، عقل عادی و متعارف آن را درک کند و برای تبیین این معنا، خوب است به کتاب شریف "منیة المرید" مراجعه شود،

4- این کتاب در مورد "آداب تعلیم و تعلم" می باشد و از آثار گران سنگ و پر مایۀ"شهید سعید ثانی" می باشد و در موضوع خودش بی نظیر است و همه عظمتش به صفای نفس نویسندۀآن و روایات "اهل البیت علیهم السلام" بر می گردد،

5- چرا علمی که، همراه قصد قربت باشد، این همه فضیلت دارد و ثواب بی حد و حصر بر آن مترتب می شود؟،

6- برای این سؤال، جوابهای مختلفی می توان داد و روح همۀآنها به یک جواب بر می گردد،

7- آن جواب این است: برای به دست آوردن چنین علمی، باید شبانه روز رنج برد و از همۀمقامات و لذایذ دنیوی دوری نمود و این کار بسی مشکل است و هر کسی توان آن را ندارد،

8- برای هر کاری مانع و آفتی وجود دارد و بیشترین آفت و مانع برای علم محل بحث است و همین بر ارزش او افزوده است،

9- در روایتی وجود دارد: " افضل الأعمال أحمزها" یعنی بهترین عمل دشوارترین آن است و تحصیل علم و به قلۀآن رسیدن، از مصادیق بارز این حدیث شریف می باشد،

10- بر مردم است که، قدر و اندازۀمراتب علمای دین و مراجع را " کثّر الله أمثالهم" بدانند و حرمت نگه دارند و از آنان تبعیت کنند و بدانند که، تبعیت از آنان، تبعیت از خداوند "تبارک وتعالی" و رسول الله "صلی الله علیه و آله" می باشد و آنها درهای کمیاب و نعمتهای بزرگ الهی برای بشریت می باشند.

،