نقدی برمکتب تفکیک3
38 بازدید
موضوع: کلام

نقدی بر مکتب تفکیک 3

1- مکتب تفکیک معتقد است: «باید بین نظرات فیلسوفان و نظرات عارفان و دین اسلام، تفکیک و جدا سازی انجام گیرد. »،

2- در جواب گفته می شود: فلسفه و عرفان در مقابل دین و اسلام نیستند، تا لازم شود بین آنها تفکیک شود، بلکه این دو علم در کنار سایر علوم  مثل ادبیات و منطق و فقه و اصول و لغت و نجوم. . .  در خدمت دین و وسیله ای هستند برای فهم حقایق حقه، اگر چه امکان خطای در فهم از دین و استنباط آن، وجود دارد و در زمان خودمان فیلسوفانی را می شناسیم که، در علم و عمل بر اهل تفکیک سبقت گرفته اند و در دفاع از دین و مذهب و عقاید حقه، به درجۀوالای شهادت رسیده اند و در میان جوانان و قشر روشنفکر نفوذ نموده و آنها را دعوت به دین نموده اند و کتابها و آثاری که، از خود به جای گذاشته اند، از کتب و سخن اهل تفکیک، برتر و نافذ تر است، آیا مرحوم صدر المتألهین، مرحوم علامۀطباطبایی، مرحوم امام و شهید مطهری "رضوان الله علیهم اجمعین" و غیر اینها از سایر فلاسفه، در دین داری و اسلام مداری و حقیقت شناسی و حضور در اجتماع و تبلیغ دین و دفاع از کیان اسلام، از اهل تفکیک، کمتر و پایین ترند، ؟ حاشا و کلا،

3- اهل تفکیک می گوید: «یکی دانستن تعالیم الهی با تعالیم بشر خیانت است به قرآن. »،

4- جواب آن است که، عارف و حکیم، چنین عقیده ای ندارند، بلکه، معتقد هستند که، تعالیم بشری در خدمت تعالیم الهی است و هر شخصی با فرا گیری علوم بشری، مستعد دریافت علوم الهی می شود و یکی در طول دیگری است، نه در عرض هم و نه با یکدیگر وحدت دارند،

5- اهل تفکیک می گوید: «اخذ از تعالیم فلاسفه وعرفای بشر مساوی با بی اعتنایی به "اهل بیت علیهم السلام" است. »،

6- فلسفه و عرفان اسلامی کمک می کند که، کلمات " اهل البیت علیهم السلام» بهتر فهمیده شود، فقر وجودی در کلمات گهر بار امام حسین "علیه السلام" و برهان "إنّ و لمّ" که در ادعیه وجود دارد، در "حکمت متعالیه" به بهترین صورت تبیین شده است، بلکه شاخصه و افتخار فلسفه صدرا، تبیین "فقر وجودی» است، که، قرآن و حدیث به آن ناطق است، در کجای مکتب تفکیک، «فقر وجودی» تبیین شده است و کدام تفکیکی توانسته است، توحید را با برهان «إنّ و لمّ» بیان نماید؟ و اگر چنین کرده،  دانسته یا ندانسته  از مکتب فلسفی، بهره برده است، "قرآن کریم" ما را دعوت به آوردن برهان می کند و فلسفه برهانی است در مقابل باطل، برهانی که، مکتب تفکیک از آن بی بهره است، کلام علم عقاید است و به کمک فلسفه تکمیل و تقویت می شود و به دون مباحث فلسفی، ناقص است و به دون جواب و پاسخ.