پیش از مکتب تفکیک1
41 بازدید
موضوع: کلام

 

پیش از مکتب تفکیک 1

1- موضوع فلسفه، "وجود" است و فراگیری آن، برای برخی از طالبان علم که، استعداد فلسفی دارند، واجب کفایی است، باید آنرا فرا گیرند تا از عقاید و دین دفاع کنند و شبهات فلسفی معاندین و مخالفین را جواب دهند، این علم مانند هر علم دیگری، مصون از خطا و اشتباه نمی باشد،

2- موضوع عرفان، خداوند "تعالی" و صفات جمال و جلال او است و خواندن و فراگیری آن، برای استحکام عقاید و دفاع شبهاتی که، در زمینۀتوحید وارد می شود، لازم است، این علم  هم  خالی از اشکال نمی باشد و باید مانند هر علم دیگری، خدمت استاد نمود و آن را یاد گرفت،

3- قرآن کریم کتاب هدایت است، نه کتاب فلسفی و نه کتاب عرفانی و نه کتاب دیگری، ولی کمالات فلسفه و عرفان و سایر علوم را، به صورت اتم و اکمل دارا است و حقایق آنها را شامل است، ولی حد و مرز و نقصان آنها را ندارد، هر علمی همان است که، هست نه بیشتر  لا بشرط از غیر خودش می باشد  اما قرآن مجید، همان کمالات را دارد و حد آنها را شکسته است و تا بی نهایت بالا رفته است  به شرط غیر سایر علوم است  و سایر علوم باید در خدمت آن باشد، تا بتوان بهرۀکافی و لازم را از او برد،

4- پیامبر رحمت "صلی الله و علیه و آله و سلم" و امام معصوم "علیه السلام" نه فیلسوف هستند و نه عارف و نه عنوان خاص دیگری بر آنها منطبق است، آنها نبی و امام هستند و هادی جن و انس و کمالات همۀعالِمان را، به گونۀکامل و اکمل، دارا می باشند، علم آنها را دارند ولی ضعف و حد و مرز آنها را ندارند، فلسفه و عرفان و غیر آن از سایر علوم را، مالک می باشند، ولی محدود به حد آنها نمی باشند، آنچه در شأن و عظمت قرآن گفته آمد، در مورد نبی اکرم "صلی الله علیه و آله و سلم" امام "علیه السلام"  نیز  می آید.