مباحث حوزوی 5
24 بازدید
موضوع: تبلیغ

مباحث حوزوی 5

1 : ادبیات طلاب به شدت ضعیف است و کمتر کسی است که ، بتواند صحیح بخواند و درست بنویسد ،

2 : ادبیات سنگ بنای علوم حوزوی است و اهداف و اغراض حوزوی ـ مثل اجتهاد و تبلیغ ـ از مرز آن می گذرد و بدون ادبیات ، دست یافتن به آنها محال است ،

3 : ضعف ادبیات یکی از آسیبهای مهم و اساسی حوزوی است و پس از شناسایی باید به درمان آن پرداخت ،

4 : اولین قدم برای درمان آن است که، طلاب فرصت کافی برای مطالعه ی ادبیات داشته باشند و به هر بهانه ای وقت آنها را پر نکنیم ، دومین قدم آن است که ، در زمان خواندن ادبیات ، ملزم و مجبور به مباحثه شوند ، درس بدون مباحثه در جان و روح متعلم جای و قراری ندارد و به زودی به فراموشی سپرده می شود و سومین قدم آن است که ، بتوانند دروسی را که خوانده اند، برای عده ای ـ هر چند قلیل ـ تدریس کند ،

5 : طالب علوم دینی لازم است دوران مقدمات و سطح و چندین سال درس خارج را ، با حوصله و در زمان مناسب و کافی یاد بگیرد و پس از آن به راهی رود که ذوق و علاقه ی آن را دارا می باشد و اگر بنا هست زبان خارجی یاد بگیرد و به تبلیغ به پردازد ، بهترین وقت و زمانش همین دوران است و پیش از آن ، نتیجه ای جز هدر دادن وقت و استعداد ، ندارد ،

6 : آزاد اندیشی ، آزادی بیان و آسودگی پس از بیان و نقد علمی و آگاهانه ، بدون تعصب و تحجر در هر موضوع ، لازم است باب و متعارف شود و تا چنین نشود ، هیچ علمی به رشد و بالندگی مناسب خود نمی رسد،

7 : چوب و چماق و شیشه شکستن و اهانت علمی و فیزیکی به دیگران ، در شأن حوزه و طلاب نمی باشد و باید برای همیشه ، ریشه ی آن خشکانده شود ،

8 : امکانات مادی و معنوی حوزه ، در درجه ی اول صرف حلقه های معرفتی و درسی ـ مرکب از استاد و شاگرد ـ شود و ازمصرف آنها در کارهای کم فایده و بی فایده ، جلو گیری شود ، آنچه محسوس می باشد ، آن است که ، کادر اداری و ساختمانهای منسوب به حوزه ـ و به تبع بودجه ای که ، در این راه مصرف می شود ـ ، بیش از حد نیاز است و در مقابل ، هزینه ای که ، برای استاد و شاگرد می باشد ، از ضرورت پایین تر است.