موضوع علم
43 بازدید
تاریخ ارائه : 8/6/2012 8:45:00 AM
موضوع: فقه و اصول

موضوع علم

موضوع هر علمی، همان است که، در آن علم، از حالات و عوارض او بحث می شود، ـ مثلا ـ در علم پزشکی از حالات و عوارض بدن انسان ـ همانند صحت و مرض ـ بحث می شود، به همین سبب، گفته می شود: «موضوع علم پزشکی، بدن انسان است»، با این ملاک و قاعده ی کلی، شما می توانید، موضوعات سایر علوم را بدست آورید.