حَجّة الاسلام
52 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2012 7:42:00 PM
موضوع: فقه و اصول

معنای « حَجّة الإسلام » چیست ؟

یعنی " حجی " که دین مقدس " اسلام " بر عهده ی " انسان مکلف " قرار میدهد، و در طول عمر، یک مرتبه بیشتر واجب نمی باشد، وجوبش از ضروریات دین می باشد، و همه مسلمین آنرا قبول دارند، و اگر مسلمانی، از روی عمد و قصد و آگاهانه، آن را انکار کند، " مرتد " است، و " قرآن مجید " و روایاتی که، از " حضرات معصومین علیهم السلام " به دست ما رسیده است، وجوبش را بیان می کنند،

" قرآن مجید " می فرماید:

« و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا » ، آل عمران : 97 ،

 « " حج " بر کسی که، مستطیع است و می تواند آن را بجا آورد، واجب است»

  برای فهم بهتر معنای آیه، لازم است که، معنای " استطاعت " روشن و تبیین شود.