مراد از " فقیر " در فقه چیست ؟
352 بازدید
تاریخ ارائه : 10/7/2012 8:09:00 PM
موضوع: فقه و اصول

مراد از فقیر کیست ؟

در" فقه اسلامی " از" فقیر" معنای خاصی اراده شده، و آن کسی است که، " مؤنه ی " سال خودش را نداشته باشد؛

مراد از " مؤنه " چیست ؟

مراد از " مؤنه " خرجی ونیازهای زندگی است که مناسب " شأن افراد باشد، و بر اساس زمان ، مکان و دید عرف تغییر می کند، و ملاک آن " حد  کفاف " است؛

برخی از مصادیق نیاز

1 : مرکب و ماشین سواری مناسب،

2 : خانه ای که براحتی بتواند خود و عیالش، در آن زندگی کند، و از مهمانی که بر او وارد می شود، پذیرایی نماید، و برای برخی افراد، ـ  به سبب تعدد عیال و گسترده بودن زندگی ـ لازم است، چندین خانه یا ماشین، داشته باشند؛

3 : کتاب ، وسایل آموزشی ، کمک آموزشی و سایل رسانه ای، همانند تلویزیون و اینترنت، برای خودش و کسانی که، " نفقه ی " آنها بر او واجب است؛

4 : هزینه ی سفرهای زیارتی و سیاحتی، برای خودش و خانواده اش، در حد متعارف و معقول؛

5 : لباس مناسب برای فصول مختلف سال، و حالات مختلف، همانند عزا و شادی، برای خود و خانواده، در حدی که شأن او باشد؛

6 : هزینه برای سوغات آوردن از سفر و هدیه دادن به اقوام و دوستان، در حد مناسب؛

خلاصه اینکه :

اگر انسان در" حد کفاف " ، مال داشته باشد، به صورتی که محتاج به دیگران نباشد، و بدون " اسراف " زندگی راحت و مناسب شأنش، داشته باشد، این انسان " فقیر " نیست، و اگر این گونه نباشد، " فقیر " است و می تواند ـ با داشتن سایر شرایط ـ از " خمس ، زکات ، صدقات و کفارات " استفاده نماید.