علم رجال و درایه
53 بازدید
تاریخ ارائه : 10/13/2012 7:13:00 PM
موضوع: رجال و تراجم

تعریف " علم رجال و درایة "

" علم رجال و درایه "  دو علم اساسی و مقدماتی هستند که، " اجتهاد و استنباط احکام شرعی " به دون آنها امکان ندارد، به این سبب که عمده ی قریب به اتفاق استنباطات شرعیه بر اساس " روایات اهل البیت " علیهم السلام " می باشد، و به دون فهم کامل و صحیح از آنها، نمی توان به " احکام فقهیه و شرعیه " رسید، و فهم صحیح از آنها، متوف است که " سند و متن " آنها بررسی شود، تا اعتبار و حجیت آنها ثابت و قابل استدلال شوند،

علم رجال:

علمی است که در اطراف سند ـ راویان و رجال ـ " حدیث " بحث می نماید، و از این راه،  روشن می شود، کدام راوی " ثقه " است و کدام راوی " ثقه " نیست، و در نتیجه، کدام حدیث معتبر و قابل استدلال است ـ روایت ثقه ـ و کدام روایت ـ روایت غیر ثقه ـ معتبر نیست و نمی توان به آن استدلال نمود.

علم درایه :

علمی است که از " متن حدیث و روایت " بحث می کند، و " اوصاف و حالات " آن را بیان می دارد و بر اساس یافته های "رجالی " اقسام و انواع " حدیث " را، ذکر می کند، ـ مثلا ـ می گوید :

این روایت " صحیحه " است، زیرا همه ی راویانش، " امامی عادل " هستند؛

و این حدیث " ضعیف " است، چون، همه ی رجال سند و یا برخی از آنها، قابل اعتماد نمی باشد .