استطاعت شرعی
62 بازدید
تاریخ ارائه : 10/21/2012 8:14:00 PM
موضوع: فقه و اصول

" استطاعت شرعی "

" حَج " در صورتی بر " مکلف " واجب می شود که، از نظر " شارع مقدس " توان انجام آن را داشه باشد، به این توان، " استطاعت شرعی " گفته می شود، و در مواردی خلاصه می شود :

الف : زمان کافی و لازم برای انجام " اعمال حج " داشته باشد؛

ب : امنیت رفت و برگشت و بجا آوردن " حج " موجود باشد؛

ج : دارای سلامت بدنی و روحی مناسب باشد، به گونه ای که، در انجام " اعمال " با مشکل خاصی، مواجه نشود؛

د : توان مالی مناسب با شأن و رتبه اجتماعی خود، برای ادامه زندگی، رفتن و آمدن از " سفر حج " و خرجهای متعارفی ـ همانند ولیمه و سوغات ـ داشته باشد،

خلاصه اینکه :

" حج " بر کسی واجب است که " فقیر " نباشد، و بتواند، با خیال راحت و آرامش کامل، آن را انجام دهد، برای توضیح بیشتر، به یاد داشت " مراد از فقیر در فقه چیست ؟ " مراجعه فر مایید.