چه کسی جانشین پیامبر «صلی الله علیه و سلم» است ؟
64 بازدید
تاریخ ارائه : 11/4/2012 7:13:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

چه کسی جانشین پیامبر است؟

هرکسی در هر مقام و رتبه ای که هست، اگر کاری در رابطه ی با دیگران در دستش باشد، و بخواهد، آن را رها کند ـ چه موقت و چه دائمی ـ اولین سؤالی که از طرف اطرافیان مطرح می شود، این است :

" کارت را به چه کسی می سپاری و جانشین شما کیست ؟"

اگر استادی که مشغول تدریس برای شاگردان خودش می باشد، خواست به مسافرت برود، تکلیف کلاس درس را معین می کند، یا می گوید : «مدتی درس تعطیل است» و یا می گوید : «فلانی کار من را ادامه می دهد» و اگر به دون اطلاع و تعیین تکلیف شاگردان، تدریس را رها کرد، کار زشت و مذمومی را انجام داده است،

اگر امام جماعتی که هر روز برای مردم اقامه جماعت می کند و مردم نماز گزار، در وقت نماز منتظر او هستند، بخواهد مسافرت رود و یا از منصب جماعت کنار رود، به دون اطلاع از پیش، جماعت را رها نمود، مردم او را ملامت می کنند و می گویند :

«باید کسی را برای امامت معرفی می نمود و لا اقل اطلاع می داد»،

و همچنین کسی که راننده است و سرویسی را بر عهده گرفته است و مثل این موارد است، سایر کارهای اجتماعی،

حاصل این که عقلای عالم، به حکم عقل بدیهی و سلیمی که دارند، می گویند:

«هیچ کاری که مربوط به دیگران است، نباید، به دون برنامه ریزی و اطلاع قبلی، رها شود»،

حال سؤال و پرسش ما این است:

هدایت و ارشاد مردم و تبلیغ رسالت و پیاده نمودن آن، از هر وظیفه و کار اجتماعی که مربوط به دیگران است، مهمتر و اساسی تر است، و عمر پیامبر" صلی الله علیه وآله وسلم " محدود است و لازم است، یک روزی از دنیا رحلت کند ـ همان گونه که اتفاق افتاد ـ آیا این پیامبری که عاقلترین موجود ممکن است و پیش و بیش از دیگران پایبند به حکم عقل است، و قتی که أمارات موت و رحلت برایش ظاهر شد، کسی را برای جانشینی معین نکرد، آیا مردم را رها نمود و رفت، آیا کسی از او پرسش نکرد :

 ما پس از شما به چه کسی مراجعه کنیم ؟

با اینکه رحلت آن حضرت دفعی و آنی نبود و قرائن و شواهد فراوانی بود، که آن حضرت برای انتقال به سرای دیگر و خانه ی ابدی آماده می شود،

از واضحات و یقینیات است که، مردم از آن حضرت در مورد جانشینی، پرسش نموده اند و آن حضرت جواب مناسب را داده اند، و برای پس از خودشان تکلیف مردم را معین نموده اند،

حال باید دید که برای جانشینی، آن حضرت چه کسی معرفی شده است،

ما ادله ی فراوان و متواتر از منابع اهل سنت و شیعه داریم، که دلالت یقینی و برهانی دارد بر اینکه جانشینان آن حضرت به ترتیب دوازده نفرند، که آخرین آنها در پس پرده ی غیبت است و همانند خورشید پس ابر، فیض وجود و هدایتش به مردم می رسد، دیگران هم باید، برای مذهب و مدعای خودشان دلیل بیاورند، و جواب منطقی و مقبول ارائه دهند.