فلسفه بخوانیم
74 بازدید
تاریخ ارائه : 10/9/2014 1:10:00 PM
موضوع: فلسفه

فلسفه بخوانیم:

   لازم است چند مطلب بیان شود:

1: موضوع فلسفه وجود است و از احوال و حالات آن بحث می کند و بحث آن در دو قسم است:

الف: وجود عام از آن جهت که، وجود است، در هر قالب و ماهیت و نامش «الهیات بالمعنی الاعم » است،

ب: وجود خاصِّ مربوط به خالق هستی بخش و اسمش «الهیات بالمعنی الاخص » است،

2: شخصی که فلسفه را در خدمت استادی خبره و ماهر بخواند و به عمق آن راه یابد، دیدش نسبت به تفسیر هستی و خالقش عمیق تر و دقیق تر خواهد شد و در عقایدش مستحکمتر می شود و در طوفان شبهاتی که، رنگ و بوی فلسفی دارد، غرق نمی شود و براحتی می تواند از عقیده و دینش، دفاع کند، بلکه ـ چون در استدلال قوی است ـ از مطلق شبهه، اگر چه صبغه ی فلسفی نداشته باشد، می تواند دفاع نماید،

3: بسیاری از آیات و روایات و ادعیه ای که از «اهل البیت علیهم السلام» بما رسیده است، دارای مضامین و مفاهیم بلندی است که، ـ فقط ـ از راه فلسفه قابل فهم و درک است و تا کسی در «برهان إنّ و لمّ» و «اصالة الوجود و فقر وجودی» و غیر آن، غور کافی نداشته باشد، به فهم عمیق آنها نخواهد رسید،

4: در فلسفه اگر چه، مطالب کم فایده و بی فایده، به چشم می خورد، ولی این سبب نمی شود که، ما آنرا انکار کنیم، بلکه:

اولا: این مشکل و عیب، در تمام علومی که، در پیش روی ما قرار دارد وجود دارد،

ثانیا: باید عده ای از اساتید فلسفه که، توانایی کافی دارند، گرد هم جمع شوند و این علم مهم را از زواید و مطالب فی فایده و وقت گیر، پیراسته و پاک کنند، همان گونه که، در سایر علوم ـ نیز ـ این مهم باید انجام گیرد.