کتاب درسی و متن آموزشی
99 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2014 11:46:00 AM
موضوع: مدیریت

کتاب درسی و آموزشی:

    نگارنده 35 سال سابقه ی تدریس دارد ـ از شرح امثله و دروس مقدماتی تا سطح عالی و درس خارج ـ و همه ی کتب متداول حوزه و حتی برخی غیر از آن را، بارها تدریس نموده و عمر و جوانی ام را در این را قربانی نموده ام و از این کارم بسی شادمان و خوشحال هستم و خداوند مهربان و بخشنده را بر این نعمت عظمی شاکر و سپاس گزارم و از حضرتش خواستار ادامه ی توفیق راه هستم و در این دل نوشته می خواهم تجربه ی خودم را در باره شرایط و خصوصیات یک متن آموزشی بیان کنم و آن را در اختیار متصدیان امر آموزش قرار دهم، ان شاء الله مقبول افتد و به عمل در آید:

الف: متن آموزشی نباید، نویسده ی خاص و معین داشته باشد و عقاید و انظار یک شخص معین را بیان نماید، بلکه، گروهی از فضلا و دانشمندان یک علمی، باید وقت صرف کنند و با حوصله و امعان نظر، یک متن آموزشی را تهیه و مدون نمایند،

ب: جمود و تعصب، بر کتاب درسی نباید، حاکم باشد، بلکه، هرسال مدرس و متدرسی که، کتاب را دیده و خوانده اند، لازم است هر انتقاد و پیشنهادی که، دارند، به گروه مؤلفین و پدید آورندگان، ارائه دهند، تا برای سالهای بعد، کتاب باز نگری و اصلاح شود،

ج: عبارت کتاب درسی، باید روان و خوانا باشد و از ادبیات بالایی بر خودار باشد و مناسب با درک مخاطب تهیه شده باشد و از هر گونه ابهام و گره، مبرا و پاک باشد،

د: حجم کتاب، با جدول زمان بندی مناسب تهیه شده باشد، به گونه ای که، بتوان در زمان خاصی، کل مطالب یک کتاب، خوانده شود و نه زمان اضافه، پیش آید و نه مطلب خوانده نشده،

ه: مطالب کتاب باید، خارج از موضوع نباشد و ذهن خواننده را به جای دیگر نبرد، نمی توان در کتاب اصول به اعتقادات و فلسفه پرداخت و یا در علم فقه به هیئت و نجوم و رجال و درایه وارد شود و در فلسفه به ادبیات و فصاحت و بلاغت همت گذاست، بلکه، هر علمی باید، در جای مناسب خودش خوانده شود و هضم شود، البته، در هر علمی می توان ـ در صورت مناسبت ـ به علم دیگر اشاره نمود و از علوم دیگر ـ به عنوان اصل موضوع ـ استفاده بُرد، نه اینکه، وارد بحث آن علم شد،

ز: کتاب درسی، باید از مطالب بی فایده، کم فایده و وقت گیر، خالی و مبری باشد،

ح: در متن آموزشی، لازم است ـ از مطالب شاذ و دور از ذهن و از مطلبی که، درکش و فهمش، برای مخاطب مشکل است و یا امکان ندارد، ـ خوداری نمود،

ط: کتاب آموزشی، نباید، مطلب مشکوک، مبهم، متشابه و ثابت نشده ای ـ که مجلس درس را به چالش می کشاند و معلم و متعلم را سر گردان می کند ـداشته باشد،

ی: حاصل آن که، کتاب آموزشی، لازم است به گونه طراحی شود که، خواننده خودش را علاقه مند سازد و هر روز به شوق و محبتش، نسبت به آن افزوده شود و هر گز نا امید از فهم آن کتاب و خسته ی از خواندن آن نشود و از قرار دادن یک متن تحقیقی با عبارت غامض و چندین پهلو و دارای احتمالات متعدد ـ به عنوان متن آموزشی ـ خود داری نمود.