وجوب حج
78 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2014 8:58:00 AM
موضوع: فقه و اصول

وجوب حج: ا:

حج با وجود شرایط خاص، واجب فوری است و تاخیر در آن جایز نیست و ترکش از گناهان کبیره است و اگر کسی وجوبش را انکار کند و شبهه ای در بین نباشد، کافر و مرتد است و احکام ارتداد بر او بار می شود؛

2: راهای وجوب حج:

الف: اسلام، دین اسلام بر طبق شرایط خاص، حج را بر انسان مکلف ـ در طول عمر یک بار ـ واجب می کند و نامش «حَجَّةُ الإسلام» است،

ب: حج از راهای دیگری هم ـ مثل نذر، نیابت و اجاره ـ واجب می شود و در این صورت تعداد خاصی برای آن وجود ندارد،

3: اگر حجی که، واجب شده است، در اولین زمان امکان انجام نگیرد، مستقر می شود و در سال بعد ـ اگر چه استطاعت شرعیه را از دست داده باشد ـ باید انجام گیرد و در صورت مرگ، باید از اصل ما هزینه شود و به نیابت از او، حجی انجام گیرد.