ساکت در کربلا
79 بازدید
تاریخ ارائه : 11/17/2014 10:38:00 AM
موضوع: تبلیغ

ساکت در کربلا :

    گفته شده: «در زمان قیام کربلا، برخی از ایرانیان، مقیم شهر کوفه بودند، ولی در جنگ بر ضد امام "علیه السلام" شرکت نکردند»،

این کلام نمی تواند مدح و ستایشی برای مردم ایران باشد، زیرا شرکت نکردن در جنگ بر ضد امام کافی نیست، بلکه باید در رکاب امام بود و در راه خدا جنگید، دو گروه از مردم امام را به قربانگاه بردند، یکی آنهایی که، با امام جنگیدند و دوم کسانی که، ساکت بودند و از دور تماشا گر بودند.