کشک
84 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2014 11:14:00 AM
موضوع: فلسفه

کشک :

گفته شد:

«... فلسفه و عرفان، از اول تا آخر کشک است.»،

1: کشک دارای ارزش غذایی و مفید است، ولی در زبان عامیانه "ضرب المثل" شده است برای اموری که، بی ارزش و یا کم ارزش است؛

2: فلسفه علم هستی شناسی است و در حالات اصل وجود بحث می کند و با خواندن آن دید خواننده نسبت به هستی تغییر اساسی می کند و در عقاید و باورهای دینی مستحکم و با واقع نزدیکتر می شود؛

3: بسیاری از مفاهیم قرآنی و معارف اهل البیت "علیهم السلام" که، در ادعیه ـ مثل دعای عرفه، ابو حمزه، کمیل، جوشن کبیر و سایر ادعیه ـ آمده است، با فلسفه تبیین و قابل دفاع می شود؛

4: بسیاری از کسانی که، به دین هجمه می کنند، از راه فلسفه، وارد می شوند و اشکالات و شبه های آنها، رنگ و بوی فلسفی دارد و به جز راه فلسفه، نمی توان به آنها جواب مناسب و قانع کننده ای داد؛

5: موضوع علم عرفان«الله» "تبارک و تعالی" است و در این علم، در اطراف ذات اقدس باری تعالی بحث می شود و استقلال، وحدت و صفات جمال و جلال الهی، ثابت و مبرهن می شود و خواننده اعتقاد راسخ و پایداری، نسبت به مبدا و علة العلل هستی، پیدا می کند؛

6: در پرتو این دو علم و سایر علومی ـ مثل منطق، اصول و فقه ـ که، خوانده می شود، ما، بسی بهتر و والاتر، می توانیم کتاب و سنت را، درک و از انوار آن دو استفاده بریم و از آنها دفاع کنیم؛

7: با توجه به مطالب گفته شده، آیا این گفتار و قضاوت، عادلانه است که، ما بگوییم:

«این دو علم کشک است» ؟؟؟؟!!!!.