تلخ و شیرین
239 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2015 9:30:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

تلخ و شیرین

1: هر کسی در زندگی، تلخ و شیرین دارد، من ـ نیز ـ مثل دیگران؛

2: تلخ دارم و تلخترین و لازم نیست تلخ یا تلخ ترین را بیان کنم، زیرا فایده ای ندارد الا اینکه، خاطر دوستان آزرده و روان نویسنده آشفته می شود؛

3: شیرین دارم و شیرین ترین و جا دار به مناسبت ایام مبارک انقلاب اسلامی، شیرین ترین را بیان کنم، تا شکر خداوند را بجا آورده باشم و شاید ادخال سروری در قلب مؤمن و تحصیل ثوابی و تقربی به سوی حضرت دوست؛

4: شیرین ترین خاطرات من، به گذشته و دوران انقلاب، یعنی 22 بهمن، سال 1357 بر می گرد، من در ایام انقلاب، تازه وارد سن بلوغ شده بوده و تاج تکلیف بر سرم قرار گرفته بود و ـ حسب وظیفه ی عقلی و شرعی ـ در جلسات مذهبی ـ انقلابی و تظاهرات بر ضد رژیم شاه شرکت می کردم و علاقه ای وافر به پیروزی انقلاب اسلامی داشتم و این آرزو ـ به حمد الله و منه ـ محقق شد؛

5: 22 بهمن سال 1357 ساعات 9 به بعد، من در میدان انقلاب اصفهان، رو بروی سی و سه پل، بودم و هوا صاف بود و معتدل متمایل به سرد و اشعه ی زرین و زیبای خورشید، به سمت شرقی درختان و ساختمانها، تابش می نمود و چشم و جان هر بیننده ای را نوازش می داد و مردم خوشحال از لطف الهی و پیروزی اسلام بودند و اشک شور و شعف، از چشمان برخی سرازیر و آنچه این صحنه را زیباتر و ماندگارتر می نمود، سرود زیبا و دلنشین الله، الله ... بود که، آن فضای نورانی را عطر آگین به عطر انقلاب اسلامی نموده بود؛

6: از این خاطره بیش 35 سال می گذرد ولی، گویا در حال اتفاق افتادن است و من ناظر جمال زیبای آن و این روز شیرین ترین، خاطره ی عمر من است.