چرا اعدام مرتد ؟
349 بازدید
تاریخ ارائه : 2/19/2015 8:58:00 AM
موضوع: فقه و اصول

چرا اعدام مرتد ؟ :  

  ا: در یاد داشتی، پیرامون مرتد مطالبی گفته آمد و بیان شد، اگر مرتد مرد باشد و فطری، در این صورت اعدام می شود و توبه ی او، اگر چه برای آخرتش مفید است، ولی  مانع اعدام نمی شود؛

2: سؤال می شود که، چرا مرتد باید اعدام شود و چرا توبه ی او پذیرفته نمی شود؟ با اینکه، دین اختیاری است و جبری در آن وجود ندارد و خداوند ـ تبارک و تعالی ـ در قرآنش فرموده است :

«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ...»[1]؛

3: جواب :

الف: در یاد داشتی تحت عنوان « علایم و نشانه های رانندگی » آمد که: برای کنترل ترافیک و نظم آمد و رفت، یک سری قوانین و نشانه ها یی قرار داده شده که، رعایت آنها بر رانندگان بلکه، بر همگان ضروری و لازم است و این نشانه ها، به سمع و بصر مردم رسیده است، به گونه ای که، هیچ راننده ای در مخالفت با آن معذور نیست ـ مثلا ـ اگر راننده ای از چراغ قرمز عبور نمود جریمه می شود و هیچ عذری از او پذیرفته نیست و همه او را محکوم می دانند و می گویند: تو با یک قانون مسلم عقلایی مخالفت نموده ای؛

ب: خداوند ـ تعالی ـ برای هدایت بشر پیامبران را فرستاده و همراه آنها کتب آسمانی را قرار داده است و لحظه به لحظه پیامبران را از خطا و اشتباه مصون و محفوظ نگه داشته و با وحی خودش آنها را و سایر مردم را ارشاد و راهنمایی می کند و احکام نجات بخشش را به سمع و بصر آنها رسانده است، به گونه ای که، در این هدایت و ارشاد و صدق پیامبران در بیان احکام و معارف دینی، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و هیچ کس در مخالفت با پیامبر و احکام ضروری دین معذور نیست و عذرش مقبول نمی باشد و مرتد فطری کسی است که، ضروری[2] دین را انکار می کند و این انکارش به انکار خدا و رسول می رسد و مجازات چنین شخصی ـ بنا بر دستور خدا و رسول ـ غیر از اعدام چیز دیگری نمی باشد، درست مانند کسی که، چراغ قرمز را نادیده انگاشته و از آن عبور می کند و مسلم است که، چنین شخص خاطی، باید مجازات شود؛

ج: آیه شریفه ای که، ذکر شد، نه به آن معنایی است که، سائل بر داشت نموده ، بلکه، خبر از یک واقعیت می دهد و آن عبارت است از این: «دین همان رشد و آگاهی است و حقانیتش واضح و روشن است »ـ همانند روشنایی آفتاب ـ  و قابل انکار نیست، همان گونه که، اگر خورشید در وسط آسمان باشد، نمی توان آن را انکار نمود، پس اگر کسی این امر واضح و روشن را که، در غایت وضوح است، انکار نمود، باید مجازات شود و آن غیر از اعدام چیز دیگری نمی باشد.         

[1] . بقره:256.

[2] . مراد از ضروروی، چیزی است که، همه ی مسلمین آنرا پذیرفته اند و امکان جدایی آن از دین امکان ندارد، مانند وجوب حج ، زکات، نماز، روزه و امثال آن از ضروریات دیگر.