مداحی و نمک منبر
163 بازدید
تاریخ ارائه : 2/19/2015 10:50:00 AM
موضوع: تبلیغ

مداحی و نمک منبر :

 1 : در تبلیغ دین، باید از منبر های تحقیقی ، بهره برد؛

2: مراد از منبر تحقیقی آن است که، یک شخص عالم و جامع شرایط تبلیغ، بر منبر تکیه زند و معارف دینی را مناسب با مخاطب خودش و به روز شده، بیان نماید و جلسه باید در اختیار او باشد و بر محور او به چرخد؛

3: منبر تحقیقی، شعور مردم و آگاهی مردم را بالا می برد و چه بهتر که، این شعور و آگاهی، همراه شور و احساسات پاک، باشد و شور و شعور، به هم آمیخته شوند؛

3: مناسب و لازم است که، تقسیم کار صورت گیرد و شعور و آگاهی جلسات مذهبی در دست عالم دینی باشد و شور جلسه در دست، مداحی باشد که؛ بتواند شور و احساسات مردم را، به راه راست هدایت نماید؛

4: احساسات و مداحی نباید، محور جلسه باشد و از فرع به اصل تبدیل شود، واجب است مداحی در جلسات مذهبی، همان نقشی را ایفا نماید که، نمک در آش ایفا می کند، نمک زیاد ضرر دارد و طعام را از حیز انتفاع، خارج می کند و طعام بی نمک، بی مزه است؛

5: اگر مداحی محور جلسه و محافل مذهبی قرار گیرد، مذهب از درون تهی می شود و دین و آئین الهی، مشوب به خرافات و بدعتها می شود و این همان آغاز سراشیبی می باشد و باید علمای دین این خطر را جدی تلقی کنند و سعی نمایند با منبرهای جالب و تحقیقی، محور محافل علمی باشند و نبض هدایت مردم، در دست آنها باشد؛

6: مع الوصف، در برخی از کشورهای همسایه و در بعضی از مجالس اقامه ی عزای اهل البیت "علیهم السلام"، در ایران، این پدیده ی شوم در حال اتفاق افتادن است و آثار منفی و مخرب آن به سمع و بصر، اهل معرفت می رسد؛

7: مهمترین و شاید تنها علت این حادثه ی تراژدی و تاسف بار، نبود منبر های مناسب است، اگر منبر و منبری قدر و قوی وجود داشته باشد، جا برای مداحی بیش از حد باقی نمی ماند و مردم از منبر های خوب استقبال می کنند، ولی زمانی که، برخی از اهل منبر دنبال مطامع دنیوی هستند و سرمایه علمی ندارند و بعضی از علمای فاضل و مدرسین مجتهد، سر گرم کارهای علمی هستند و برای منبر وقت و فرصتی ندارند و آن را کسر شان خود می دانند و منبر را مناسب استعداد ضعیف می دانند، ثمره ای غیر از رشد مداح و مداحی وجود ندارد.