نازکی کار و ضخامت نان
125 بازدید
تاریخ ارائه : 2/23/2015 7:49:00 AM
موضوع: حقوق

نازکی کار و ضخامت نان :

1: برخی از مردم، ـ علی الدوام ـ از کار و در آمد خود گله دارند و از گرانی و زیادی هزینه های زندگی ناله می کنند؛

2: همین مردم اصرار بر زیادی دست مزد و پاداشهای متعارف دارند و عیدی پایان سال را تعقیب می کنند و آرزوی افزایش آن را دارند، دنبال یارانه و سبد کالا هستند، نظر می دهند، نقد می کنند و مطالبه دارند، از دیگران و ـ احیانا ـ از نظام طلبکاری می کنند و ...

3: برخی از همین مردم متوقع، دیر بر سر کار حاضر می شوند و زود از محل کار بیرون می روند، در محل کار چرت می زنند و رفتار مناسبی با ارباب رجوع ندارند و علاقه ای برای دیدن آنها نشان نمی دهند، بیشتر علاقه دارند که، محل کارشان از ارباب رجوع خالی باشد، تا بهتر بتوانند خستگی بیرون را از تن خارج کنند و گپی دوستانه بزنند و چایی بنوشند و کیکی تناول نمایند و تلفنی بزنند و برای کارهای آینده خودشان، تصمیم مناسب بگیرند، لذت بخش ترین ایام، برای اینها تعطیلات رسمی و غیر رسمی، طولانی و پی در پی می باشد، تا بتوانند، ـ هم ـ حقوق بگیرند و هم مسافرتی و تفرج صنعی؛

4: این افراد وجدان کاری ندارند و نازکی کار و ضخامت نان را می خواهند و در لسان قرآن مجید "مطفف" ـ کم فروش ـ نامیده می شوند و ویل و عذاب در دنیا و آخرت در انتظار آنها می باشد.