در جمع دوستان طلبه، یحث ادبیات، در مدرسه مبارکه ی معصومیه «سلام الله علیها»، به مناسبت روز «معلم» دهه ی 70