در محفل عزیزان طلبه، مبحث ادبیات، در مدرسه مبارکه «الهادی» "علیه السلام" در شهر مقدس «قم»، دهه ی 70.