در اجتماع دوستانه ی سربازان سر افراز «امام زمان» "علیه السلام"، ادبیات، در شهر مقدس «قم»، در مدرسه مبارکه ی «معصومیه» "سلام الله علیها"، دهه ی 70 .