در حضور رفقای بحث کتاب شریف «معالم»، در شهر مقدس «قم»، در مدرسه ی مبارکه ی «معصومیه» "سلام الله علیها"، به مناسبت روز گرامی داشت "معلم"، دهه ی 70.